Výběr jazyka a měny


Nejvíce prohlížené rubriky:

 

Dodací podmínky – ceník poštovného a balného 

 

Základní informace o zboží (materiál)

 

Platby - platební metody

 

Velkoobchodní prodej

Prodej zboží na Slovensko - zahraničí

 _____________________________________

 

Dodací podmínky – ceník poštovného a balného

Bezpečnost a ochrana informací

Nákupní řád

     Práva a povinnosti prodávajícího

     Práva a povinnosti kupujícího

Obchodní podmínky

     Úvodní ustanovení

     Objednávka a uzavření kupní smlouvy

     Reklamace

     Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

     Dodací lhůty

     Závěrečná ustanovení

Základní informace o zboží

Reklamační řád

     Úvod

     Místo uplatnění reklamace

     Způsob uplatnění reklamace

     Záruční oprava

     Placená oprava

    Vrácení zboží –odstoupení od smlouvy v režimu spotřebitelských   smluv

     Shoda s kupní smlouvou

Platební podmínky - platba

Velkoobchodní prodej

Zasílání zboží do zahraničí

Zasílání zboží - SLOVENSKO

Kontaktní údaje

 

Všichni zákazníci (jak při nákupu onnline tak na místě v kamenné prodejně) jsou povinni seznámit se řádně s našimi obchodními podmínkami.


Potvrzením našich obchodních podmínek dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů, které slouží pouze pro interní účely provozovatele těchto webových stránek.

________________________________________

 

 

 Dodací podmínky – ceník poštovného (paušálního) a balného


Zásilka do 3.000 Kč

- aktuální poštovné viz objednávka.

 

Odběr zboží na prodejně:      0 Kč


Zboží zasíláme přes Českou poštu, větší balíčky přes DPD. Většinou je to tak, že pokud například ve středu učiníte objednávku a pokud ji hned ve středu můžeme zaslat, v pátek ji budete mít u sebe. Snažíme se dodávat co nejdříve, avšak ani nám se nevyhnou nemoci či dovolené :).


Zboží je dodáváno více způsoby dle vašeho výběru:

 • Obchodním balíkem  - rozvážka v pracovní dobu do druhého dne, v případě nepřítomnosti lze zboží vyzvednout do 5 dnů na poště. Cena poštovného a balného viz objednávka.

 

 • Osobní odběr - možný po předchozí dohodě v provozovně firmy – odběr je zdarma. Při tomto odběru není možno dle NOZ vrátit zboží do 14 dnů jako v případě internetové objednávky - zboží je na místě osobně vyzkoušeno, zkontrolováno a převzato.

 

V případě vrácení zboží v zákonné lhůtě bude od vrácené částky stržena výše poštovného - viz občanský zákoník, §53, odst. 10. Náklady za proplacení vrácení zboží v zákonné lhůtě zpět dle občanského zákoníku neproplácíme. 

 

V případě nepřevzetí zboží po učinění objednávky (tj. řádné uzavření kupní smlouvy) si účtujeme smluvní pokutu ve výši 400 Kč a dále účelně vynaložené náklady spojené s objednávkou (poštovné, balné). Pokud tato částka nebude uhrazena, postupujeme následně vymáhání dlužné pohledávky naší partnerské firmě.

 

 Platební podmínky

 • Hotově při osobním odběru (Brno)
 • Dobírka  (platí se přepravci nebo poště při převzetí zásilky)
 • Bankovním převodem

 

Je nutno, aby na náš účet byla připsána celá částka objednávky.

 

 

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.
Přečtěte si prosím Reklamační řád. 

 

PROHLÍDKA ZBOŽÍ 
Kupující je povinen prohlédnout zboží při vynaložení odborné péče podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodejce o vadě na zboží a po další domluvě jej zaslat zpět prodejci.

V případě doručování balíku zásilkovou společností, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození obalu či následného zjištění poškození zboží bezodkladně uplatnit reklamaci na příslušné zásilkové společnosti (poště) a tuto skutečnost bezodkladně oznámit dodavateli.

 

Doručovací adresa pro zasílání reklamaci či vrácení zboží v zákonné lhůtě dle NOZ (info ohledně postupu vrácení zboží je níže - viz reklamační řád):

Zuzana´Shop, s.r.o.

Dunajská 3

625 00  Brno

 

 

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Ceny jsou smluvní. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze (případně daná část) obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny - pokud není dohodnuto jinak.

 

 

 Bezpečnost a ochrana informací

 

Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, provozovatel se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu zákazníka není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat, s výjimkou státních institucí (např. policie ČR).

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždováním osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace), a to buď telefonicky, nebo písemně (viz kontaktní informace).

 

 Provozovatel tímto informuje každého Poptávajícího a každého Odběratele – fyzickou osobu, který mu poskytl svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon"). 

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. 

 

 

 Nákupní řád

1. Práva a povinnosti prodávajícího 

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Termín dodávky bude písemně sdělen dle skladových zásob a dále dle dispozic výrobců.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací).

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně nebo telefonicky požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na náhradním plnění.

 

 

2. Práva a povinnosti kupujícího 

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu a kontaktní údaje, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného nebo přepravného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 

c) Kupující má právo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz Obchodní podmínky. 

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, pokud o to písemně nebo telefonicky požádá.

 

e) Kupující je povinen s veškerou péči a opatrností pečovat o zboží, které si zakoupil. Je zde míněna především svatební obuv, která je z materiálu, který vyžaduje i dle logického uvažování jemnou a opatrnou péči. Informace o saténu naleznete zde.

 

 Obchodní podmínky

1)  Úvodní ustanovení 

 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu Zuzana´Shop. Internetový obchod provozuje Zuzana´Shop, s.r.o.,, IČO: 29266611, plátce DPH (VAT: CZ29266611). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). 

 Obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem a platnými právními předpisy České republiky.


2)  Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Řádně uzavírá kupní smlouvu.


2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

5. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

6. V případě vrácení zboží v zákonné lhůtě bude od vrácené částky stržena skutečná výše poštovného - viz občanský zákoník, §53, odst. 10. Postup pro vrácení zboží je uveden níže - reklamační lhůta. Náklady vynaložené za zpětné doručení zboží dle obchodního zákoníku neproplácíme.

 

7. V případě nepřevzetí zboží po učinění objednávky (tj. řádné uzavření kupní smlouvy) si účtujeme smluvní pokutu ve výši 400 Kč a dále účelně vynaložené náklady spojené s objednávkou (poštovné, balné). Pokud tato částka nebude uhrazena, postupujeme následně vymáhání dlužné pohledávky naší partnerské firmě.

 

3)  Reklamace 

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

2. Reklamační lhůta - neposkytujeme žádnou reklamační lhůtu.


3. Zboží na reklamaci, v rámci předem odsouhlasené vzájemné oboustranné dohody, se kupující zavazuje posílat v původním obalu, je-li to možné a vhodné, pečlivě a adekvátně zabaleno a adekvátně pojištěno z důvodu rozbití při přepravě. Dále musí být zboží ve stavu, v jakém bylo zakoupeno (není např. možno reklamovat zboží, do kterého bylo jakýmkoliv způsobem zasahováno - například přebarvená obuv nebo zboží již použité a jakkoliv znehodnocené). Je nutno přiložit kopii daňového dokladu, jinak nemůže být reklamace uznána a vyřízena. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Dále doporučujeme zboží zaslat nejméně na podací lístek s adekvátní výši pojistného, nikoliv jen obyčejně bez jakéhokoliv dokladu. Dobírkové balíky nepřebíráme.

Pokud nám přijde zboží poškozené (jiné poškození nežli v rámci ohlášené reklamace) - je tím myšleno zejména poškození při přepravě, neprodleně toto poškození reklamujeme přepravci. Přepravce má na vyřízení reklamace zákonnou lhůtu (obvykle 1 měsíc) a následně zašle k reklamaci vyjádření.  Po dobu řešení této reklamace nevyplácíme reklamovanou částku ze strany kupujícího.  Pokud přepravce odmítne reklamaci uznat z důvodu chybně nebo nedostatečně zabaleného zboží ze strany reklamujícího, nejsme povinni uhradit reklamovanou částku. Je tedy opravdu nezbytně nutné zboží pečlivě zabalit a pojistit. 

Dále viz reklamační řád.

 

Doručovací adresa pro zasílání reklamaci či vrácení zboží v zákonné lhůtě dle NOZ:

Zuzana´Shop, s.r.o.

Dunajská 3

625 00  Brno

 

4) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) 

Kupující má podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů.

Náklady za zpětné vrácení zboží neproplácíme. Od zaslané částky budou odečteny účelně vynaložené náklady spojené s objednávkou (poštovné).

V žádném případě nám nezasílejte zpět zboží na dobírku! Takové balíky nepřebíráme, a to z toho důvodu, že nemůžeme zkontrolovat nepoškozenost zboží a také obsah balíky (mohou zde být složené noviny). Zasílejte zboží pouze na podací lístek, uveďte prosím číslo účtu, kam budete chtít peníze vrátit či zboží, za které jej budete chtít vyměnit.

Pokud nám přijde zboží poškozené (jiné poškození nežli v rámci případné ohlášené reklamace) - je tím myšleno zejména poškození při přepravě, neprodleně toto poškození reklamujeme přepravci. Po dobu řešení této reklamace nevyplácíme reklamovanou částku ze strany kupujícího. Přepravce má na vyřízení reklamace zákonnou lhůtu (obvykle 1 měsíc) a následně zašle k reklamaci vyjádření. Pokud přepravce odmítne reklamaci uznat z důvodu chybně nebo nedostatečně zabaleného zboží ze strany reklamujícího, nejsme povinni uhradit reklamovanou částku. Je tedy opravdu nezbytně nutné zboží pečlivě zabalit a pojistit.

Od vrácené částky budou odečteny skutečně vynaložené náklady - např. poštovné, balné - viz občanský zákoník, §53, odst. 10

POZOR! Pokud Vámi objednané a následně vrácené zboží přesahovalo částku 3.000 Kč a tudíž jste nehradili poštovné, při vrácení do 14 dnů bude od kupní ceny uhrazena částka za námi vynaložené poštovné - viz občanský zákoník, §53, odst.10

V případě, že není ve smyslu platné legislativy považován za spotřebitele, ale nakoupil za účelem podnikání na IČO, řídí se vztahy mezi nakupujícím a prodávajícím příslušnými předpisy občanského zákoníku.

Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na:

1. dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

2. dodávku zboží v zakázkovém režimu objednávky - tj. objednání na speciální požadavek zákazníka.

3. na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu zaviněnou kupujícím a zboží použité. 

Platby vracíme standartně na bankovní účet, který odběratel (zákazník) uvede písemnou formou.

V případě, že budete chtít zaslat platbu jinak (např. složenkou) je nutno počítat s administrativním poplatkem ve výši 100 Kč (úhrada poště za složenku).

 

5) Dodací lhůty

 Pokud je zboží skladem (vše z naší internetové nabídky kromě zakázkových objednávek), je to standartně do 2 pracovních dnů balíkem do ruky (Česká pošta, v případě větších balíků smluvní přepravce).

 

 

6)  Závěrečná ustanovení 

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 

 

 Reklamační řád

 

 

1. Úvod 

V rámci reklamací a nového občanského zákoníků, platného od 1.1.2014 neposkytujeme žádnou reklamační lhůtu.

 

Obecné info:

Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu a u nějž byla písemně sjednána reklamační lhůta, za niž se připlácí částka 500 Kč. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně v délce 24 měsíců.

Kupující má povinnost zkontrolovat fyzický stav zásilky a obdrženého zboží. Jakékoli nesoulady či poškození musí ihned na místě komunikovat s dopravcem a zapsat zjištěné skutečnosti do přepravního listu (u České pošty sepsat reklamační protokol). V případě větších poškození kupující nepřevezme zásilku od dopravce vůbec a telefonicky či emailem (viz kontaktní informace) nahlásí tuto skutečnost. Pokud kupující podepíše dopravci bezchybné dodání zásilky a není žádný problém zapsán, tak pozdější reklamace nebude uznána, protože se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky. V případě jiného problému, než fyzického poškození, se řeší všechny podněty ve standardním zákonném rámci.

 

 

2. Místo uplatnění reklamace 

Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje u provozovatele internetového obchodu.

 

3. Způsob uplatnění reklamace 

Kupující uplatní reklamaci protokolárním předáním vadného zboží na prodejně společnosti, případně tedy zasláním vadného zboží na adresu sídla firmy. Prodávající doporučuje zboží pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím do reklamace.

Zboží na reklamaci se kupující zavazuje posílat v původním obalu, je-li to možné a vhodné.Dále musí být zboží ve stavu, v jakém bylo zakoupeno (není např. možno reklamovat zboží, do kterého bylo jakýmkoliv způsobem zasahováno - například přebarvená obuv). Je nutno přiložit kopii daňového dokladu, jinak nemůže být reklamace uznána a vyřízena. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Dále doporučujeme zboží zaslat nejméně na podací lístek, nikoliv jen obyčejně bez jakéhokoliv dokladu.

Zboží je nutno reklamovat bezprostředně po zjištění skutečnosti, která podmiňuje reklamaci.

Dále si přečtěte stručné základní info hlavně k zboží ze saténu.

 

Pro uplatnění reklamace je třeba: 

-       Kopie původního daňového dokladu o nákupu zboží (pokud se jedná o fakturu, lze nahlásit její číslo). Bez daňového dokladu nemůže být reklamace uznána a vyřízena. 

-       Vysvětlení (přesný popis závady,  problému) důvodu pro reklamaci – pokud již nebylo sděleno jinou písemnou formou (např. emailem).

-       Vyhovující obal (pokud možno originální)

 

Záruční oprava:  

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky. Namísto odstranění závady lze vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se však takového vyřízení své reklamace nemůže domáhat).

Kupující může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou jen tehdy, pokud kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada po opravě věci nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět s naším stanoviskem. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady.

Zboží zaslané do reklamace bude kupujícímu opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně budou na bankovní účet kupujícímu vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží bude kupujícímu na náklady prodejce zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel od kupujícího).

Placená oprava: 

Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena kupujícím, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude kupující obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také uhradí výdaje za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za případnou diagnostiku a za dopravné a oprava provedena nebude.

 

V případě doručování balíku zásilkovou společností, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození obalu či následného zjištění poškození zboží bezodkladně uplatnit reklamaci na příslušné zásilkové společnosti (poště) a tuto skutečnost bezodkladně oznámit dodavateli.

 

Doručovací adresa pro zasílání reklamaci či vrácení zboží v zákonné lhůtě dle NOZ:

Zuzana´Shop, s.r.o.

Dunajská 3

625 00  Brno

 

4. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy v režimu spotřebitelských smluv 

Prodejce - provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svých internetových obchodů garanci vrácení peněz po dobu 14 dnů od zakoupení zboží, a to bez udání důvodu. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Peníze se vrací bankovním převodem na účet - v případě vyžádání zaslání složenkou na adresu je účtován nutný náklad 50 Kč. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použité.

 

Podmínky pro vrácení peněz: 

1.        zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování včetně nepoškozeného obalu, nevykazující mechanickou či jinou závadu, schopné dalšího prodeje

2.       na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo speciálně pro jeho osobu  se vrácení peněz nevztahuje

3.       prodejce vrací pouze kupní cenu zboží, nikoli zaplacené zpětné poštovné.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude kupní cena vráceného zboží zaslána složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží prodejcem.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodejce moct akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

 

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

2. Reklamační lhůta - neposkytujeme žádnou reklamační lhůtu.


3. Zboží na reklamaci, v rámci předem odsouhlasené vzájemné oboustranné dohody, se kupující zavazuje posílat v původním obalu, je-li to možné a vhodné, pečlivě a adekvátně zabaleno a adekvátně pojištěno z důvodu rozbití při přepravě. Dále musí být zboží ve stavu, v jakém bylo zakoupeno (není např. možno reklamovat zboží, do kterého bylo jakýmkoliv způsobem zasahováno - například přebarvená obuv nebo zboží již použité). Je nutno přiložit kopii daňového dokladu, jinak nemůže být reklamace uznána a vyřízena. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Dále doporučujeme zboží zaslat nejméně na podací lístek s adekvátní výši pojistného, nikoliv jen obyčejně bez jakéhokoliv dokladu. Dobírkové balíky nepřebíráme.

Pokud nám přijde zboží poškozené (jiné poškození nežli v rámci ohlášené reklamace) - je tím myšleno zejména poškození při přepravě, neprodleně toto poškození reklamujeme přepravci. Přepravce má na vyřízení reklamace zákonnou lhůtu (obvykle 1 měsíc) a následně zašle k reklamaci vyjádření.  Po dobu řešení této reklamace nevyplácíme reklamovanou částku ze strany kupujícího.  Pokud přepravce odmítne reklamaci uznat z důvodu chybně nebo nedostatečně zabaleného zboží ze strany reklamujícího, nejsme povinni uhradit reklamovanou částku. Je tedy opravdu nezbytně nutné zboží pečlivě zabalit a pojistit.

 

Doručovací adresa pro zasílání reklamaci či vrácení zboží v zákonné lhůtě dle NOZ:

Zuzana´Shop, s.r.o.

Dunajská 3

625 00  Brno

 

Platby vracíme standartně na bankovní účet, který odběratel (zákazník) uvede písemnou formou.

V případě, že budete chtít zaslat platbu jinak (např. složenkou) je nutno počítat s administrativním poplatkem ve výši 100 Kč (úhrada poště za složenku).

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz"

Pokud prodávající provozuje internetové stránky, je třeba informaci o subjektu mimosoudního řešení sporů zveřejnit také na těchto stránkách. Stejně tak, využívá-li prodávající standardizované obchodní podmínky, je povinen informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů uvést také zde, upřesňuje ČOI.

 

 

Firma je zapojena do systému EET od 1.3.2017.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.


 

5. Shoda s kupní smlouvou  

V případě, že při převzetí zboží kupujícím není toto ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu, odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buďto výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

 

 

Velkoobchodní prodej

 

Velkoobchodní prodej se týká například: svatebních salonů, módních salonů, půjčoven kostýmů, historických společností, internetových obchodů, obchodů s obuví, fotografů aj. - subjekty, které mají IČO.

Zájemci o velkoobchodní prodej se mohou obrátit na email: zuzana@zuzanashop.cz .

Budou Vám zaslány podmínky + ceník pro velkoobchodní prodej.

POZOR! Velkoobchodní prodej provádíme až při objednávce nad 10.000,- Kč.

Po opakovaném nákupu v našem internetovém obchodě budete (po předchozí nabídce) zařazeni do kategorie „Reference“, která je samostatnou kategorií na našich webových stránkách. Nevěsty, návštěvníci našich webových stránek a potencionální zákazníci tak budou informováni o obchodech, kde lze vystavované zboží vyzkoušet a zakoupit. Dále je po opakovaných nákupech možno získat slevy na nákup zboží.

 

 

 

 

Zasílání zboží do zahraničí

 

Zboží dodáváme i do zahraničí, především na Slovensko (viz níže), ale i do jiných zemí dle specifikace odběratele. V případě zájmu o dodání do zahraničí nás prosím kontaktujte – viz formulář na našich webových stránkách nebo emailem uvedeném v kontaktech. 

 

 

Zasílání zboží na Slovensko

 

Vážení slovenští odběratelé, kolegové, zákazníci…

 

předně si Vás dovoluji přivítat na svých webových stránkách a popřát Vám, ať se Vám zde líbí a cítíte se zde příjemně.

Mou snahou je pomoci Vám při odběru zboží do Vaší země, proto jsem pro Vás připravila následující informace, které jsou stěžejní pro Vaše případné objednávky:

 

 

Jak postupovat při zadávání objednávky:

-          Na našem webovém obchodě vyberte jakoukoliv měnu, včetně českých korun (výběr měny a jazyka je vlevo nahoře).

-          Prosím, přesvědčte se, že zboží ve velikosti a modelu, které objednáváte, máme skladem. Informace o dostupných skladových zásobách naleznete přímo u daného modelu obuvi.

-          Objednávku uhraďte přes PayS nebo PayPal účet

- Lze zasílat i na dobírku, v tomto případě se připočítává 50 Kč k Vaší objednávce

Dobírka - české koruny se Vám přepočtou na EURA, hradíte v měně EUR.

-          Přijde Vám potvrzovací email - jak potvrzení objednávky, tak potvrzení platby.

-          Objednávku expedujeme do 2 pracovních dnů.

POŠTOVNÉ NA SLOVENSKO ČINÍ 249 CZK.

 

 

Na dobírku do zahraničí zboží nezasíláme, pouze na SLOVENSKO.

 

-          Dále viz obecné informace, které jsou uvedeny níže.

 

 

 Platba / platební podmínky:

 

-    Převodem  na náš bankovní účet   (čeští zákazníci)

-    Dobírka (pouze čeští zákazníci)

-    Hotově na naší prodejně v Brně (čeští i zahraniční zákazníci)

 

-    Pay-pal účtem (zahraniční zákazníci)

 

 

 

 

Procházení katalogu zboží
Vyhledávání zboží
Přidání zboží do košíku

- Košík
Pokladna
Registrace a přihlášení
Získání ztraceného hesla
Objednávka zboží
Potvrzení objednávky

 

Procházení katalogu zboží 
K nalezení zboží, které vás zajímá, slouží katalog na levém boku. Na tomto místě najdete stromovou strukturu složek, ve které je zboží rozděleno podle kategorií. Názvy kategorií obvykle předurčují typ zboží, který v internetovém obchodě můžete nalézt.
Po otevření určité kategorie se objeví v těle stránek výpis zboží seřazený podle abecedy či atraktivity zboží. Dále se mohou objevit podkategorie (např. obuv: obuv skladem, vysoký podpatek, nízký podpatek, střední podpatek atd.). 
Pokud vás některé zboží zaujme, máte možnost přejít na detail zboží, kde vedle zvětšené fotografie naleznete i další detailní informace.
 
Na pravém boku naleznete košík, který zobrazuje Vámi vybrané zboží, dále novinky v našem eshopu a aktuality.

 

Vyhledání zboží 
Pokud znáte název či druh zboží, můžete využít interního vyhledávače.
Blok s vyhledáváním naleznete hned nad katalogem. Zadejte klíčový výraz, stiskněte tlačítko [ok] a počkejte na výsledek vyhledávání. Dohledané zboží se seřadí do výpisu, ze kterého můžete přejít na detail vybraného zboží.
V případě, že vyhledávání nenabídne požadované výsledky, zkuste upřesnit dotaz nebo využít k dohledání procházení katalogem.

 

Přidání zboží do košíku 
Z náhledu i detailu zboží je možné zboží přidávat do košíku. Stačí stisknout ikonu s košíkem nebo odkaz „přidat do košíku“.

Po této akci ihned přejdete na stránku s košíkem, kde uvidíte zboží, které jste do něj právě vložili.

 

Košík 
Košík slouží, stejně jako v běžném obchodě, k nákupu zboží. Vedle informaci o nakoupeném zboží nabízí další důležité akce.

V košíku můžete upravit počet nakoupeného zboží. Stačí změnit počet položek a stisknout tlačítko [přepočítat].
Zboží můžete také z košíku odstranit. Stačí označit zboží, které chcete odstranit a stisknout tlačítko [smazat označené]. Košík nabízí také možnost odstranit všechno zboží stiskem tlačítka [vysypat].
Pokud jste spokojeni se stavem zboží v košíku, vyplňte požadované údaje - náš eshop Vás jimi provede, vyberte platební metodu a stiskněte tlačítko [objednat].

 

Platební metody

Nabízíme tyto platební metody:

1) Platba převodem na bankovní účet (po připsání úhrady na náš bankovní účet Vám bude objednávka zaslána)

2) Dobírkou (platba poště po obdržení Vaší zásilky)

3) Hotově na naší prodejně (Brno)

4) Platba platební kartou přes PayS

  

 

Získání ztraceného hesla
V pokladně naleznete také možnost získat ke svému uživatelskému jménu heslo. Stiskněte tlačítko [získat ztracené heslo] a zadejte e-mailovou adresu, na kterou bude odesláno heslo pro daný účet.

 

Objednávka zboží
Objednávka zboží obsahuje všechny důležité údaje, které je potřeba vyplnit pro úspěšné dokončení objednávky.
První blok „Objednané Zboží “ informuje o zboží, které se chystáte objednat.
Z bloku „Doručení a platba“ si vyberte způsob doručení a platby, který ovlivňuje celkovou cenu nákupu, která se přepočítává v dalším bloku „Celková cena“
Objednávku v případě nákupu bez registrace doplňte o kontaktní, fakturační a dodací údaje. V případě objednávky s přihlášením pouze zkontrolujte údaje.
Doplňte objednávku případnou poznámkou pro provozovatele internetového obchodu.
Potvrďte fakt, že jste seznámeni s obchodními podmínkami a pro dokončení objednávky stiskněte tlačítko [dokončit].
Objednávka tak bude vytvořena a odeslána provozovateli e-shopu. Na váš email bude odeslána její kopie.
Veškeré objednávky jsou závazné. Zrušit objednávku je možné e-mailem nebo telefonicky – viz kontaktní údaje, a to do druhého dne od potvrzení Vaší objednávky na Váš email. 
Pokud u daného produktu není napsáno, že je zboží skladem, je nutno jej objednat ze zahraničí – spojíme se s Vámi emailem či telefonicky a sdělíme Vám dodací lhůtu dle dispozic výrobce. 

 

Potvrzení objednávky
Po odeslání objednávky se vytvoří stránka s naformátovanou objednávkou, kterou si můžete pro kontrolu vytisknout.GDPR – informace

 

Nařízení Evropského parlament a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (zkráceně GDPR) platí v celé EU jednotně od 25. května 2018

Každý nakupující našeho e-shopu je povinen seznámit se s obchodními podmínkami i s informacemi ohledně GDPR.

 

Na základě platné legislativy tedy uvádíme informace v souvislosti s GDPR:

 

1. Spravované osobní údaje

- ukládáme a spravujeme osobní údaje nakupujících pro interní účely v rámci odbavení objednávky. Právním základem je tedy kupní smlouva.

 

Údaj

Účel / popis

Veřejné

Povinné

Emailová adresa

Základní unikátní identifikátor účtu

ne

ne

IP adresa

Ukládá se adresa, ze které byl účet založen

ne

ne

Jméno a příjmení

 

ne

ne

Město

 

ne

ne

Země

 

ne

ne

Fakturační údaje

 

ne

ne

Telefon

 

ne

ne

IČO

 

ne

ne

DIČ

 

ne

ne

Dodací adresa

 

ne

ne

údaje o objednaném zboží, provedených objednávkách, zaplacených částkách, provedených platbách apod

 

ne

ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Účel a způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme následovně:

a) Nákup zboží a služeb

V rámci řádného odbavení vaší objednávky, zpracováváme vaše osobní údaje, právním základem zpracování je plnění kupní smlouvy.

Osobní údaje od vás získáváme výhradně na základě vaší registrace v e-shopu, případně vyplněním vašich údajů na webové stránce s nákupním košíkem.

Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let, dle zákona.

 

E-mailová podpora

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních emailů nebo pomocí kontaktního formuláře, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s vámi archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

 

Newsletter

Neposíláme newslettery, touto činností se nezabýváme.

 

 

 

3. Vaše práva jako subjektu údajů aneb co dělat, když chci své osobní údaje smazat nebo upravit

V případě, že chcete uplatnit výše uvedená práva anebo získat příslušné informace, můžete tak učinit přihlášením se do svého zákaznického účtu na našich stránkách, kde můžete svoje osobní údaje spravovat. V případě, že u nás nemáte vytvořený účet a provedli jste nákup bez registrace, ale přesto byste rádi uplatnili některé z níže uvedených práv k ochraně svého soukromí, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@zuzanashop.cz .

Pro přihlášení ke svému účtu potřebujete znát své přihlašovací údaje (uživatelské jméno/e-mail a heslo). Pokud budete svá práva uplatňovat jiným způsobem, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, která poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Odpovíme vám do 30 dnů po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit dle technické a časové náročnosti vašeho požadavku.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, máte dále právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů, který jste nám poskytli.

 

Vaše práva spočívají v:

Vymazání vašich osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Vymažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

Zrušení účtu nakupujícího

Pokud nakupující provedl objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu.

Pokud nakupující neprovedl žádnou objednávku, jeho data mohou být na jeho žádost smazána s výjimkou těch údajů, která se týkají účelů zajištění bezpečnosti provozu systému a sítě (IP adresa).

Zrušení účtu prodávajícího

Pokud prodávající zrealizoval zprostředkovanou objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu.

Oprava vašich osobních údajů

Máte právo na opravu svých osobních údajů. Pokud máte účet na našich stránkách, můžete tyto údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu. Některé údaje není možné opravit přímo (například údaje uvedené na faktuře), pak nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu: info@zuzanashop.cz

 

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování vybrané části osobních údajů můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

 

Vaše další práva

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje konkrétně zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si přístup k těmto údajům

 

4. Naši zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Zuzana´Shop, s.r.o., osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Pays.cz - realizace platební brány
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době naše společnost nevyužívá
 •  

5. Zabezpečení dat

Vaše data ukládáme výhradně na vlastních nebo dedikovaných serverech u společnosti Wedos, s.r.o. se kterou máme uzavřenou smlouvu v souladu s pravidly GDPR o Zpracování osobních údajů.

Při přenosu dat a souborů používáme zabezpečeného protokolu HTTPS. Dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.

 

6. Závěrečné informace

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 20.05.2018, datum poslední revize je 20.05.2018 a tímto dnem nabývá platnosti.

 

 

 

 

 

 

           

 


 

S dalšími dotazy se prosím obraťte na email:    zuzana /at/ zuzanashop.cz , ochotně je Vám zodpovíme.

 

 

 Kontaktní údaje:

 

Internetový obchod provozuje

Zuzana´Shop, s.r.o.

Sídlo:   Okrouhlá 18 , 625 00, Brno 

Provozovna: Dunajská 3, 625 00, Brno (korespondenční adresa)
IČO: 29266611     DIČ: CZ29266611  

email: zuzana /at/ zuzanashop.cz
Košík

Počet položek:
Celková cena: 0
Zobrazit košík: